INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

4

ODDZIAŁY

72

PRZEDSZKOLAKÓW

5

PEDAGOGÓW 

o przedszkolu


Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia w Lublinie funkcjonuje od 1 września 2009 roku. Mieści się w nowo wybudowanym jednopiętrowym budynku, w dzielnicy Sławinek przy ulicy Skrajnej 2. ul. Skrajna 2, 20-802 Lublin tel: 81 476 15 80, 791 95 66 15


BAJKOLANDIA

Przedszkole Niepubliczne

w Lublinie

Bazę przedszkola stanowią:


– cztery sale zajęć estetycznie urządzone, wyposażone w tablice interaktywne, atrakcyjne  środki dydaktyczne, zabawki i kąciki zainteresowań, które sprzyjają wielozmysłowej stymulacji rozwoju

dziecka,

– sala gimnastyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt i przybory do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,


– stołówka, w której dzieci spożywają posiłki,


– ogród przedszkolny wyposażony sprzęt, który sprzyja wyzwalaniu aktywności ruchowej dziecka, – biblioteka przedszkolna  z bogatym księgozbiorem dla dzieci i nauczycieli.


Głównym zadaniem przedszkola jest tworzenie ciepłej, opartej na życzliwości, zrozumieniu i akceptacji dziecka atmosfery, która zapewni poczucie bezpieczeństwa i ułatwi integrację z grupą rówieśników. Nasze przedszkole dba o wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Tworzy także możliwość rozwijania zainteresowań i stymulowania twórczego myślenia w celu dobrego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dużą wagę przykładamy także do adaptacji dzieci w przedszkolu, proponując cykl zajęć adaptacyjnych.


W przedszkolu od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia prowadzone są w systemie dwujęzycznym. Język angielski towarzyszy dzieciom codziennie w trakcie zajęć edukacyjnych dotyczących różnych obszarów podstawy

programowej, zabawy i innych aktywności. Nauczyciel języka angielskiego  komunikuje się z dziećmi w języku angielskim  zarówno podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych,  jak i zabaw w sali, w ogródku

przedszkolnym oraz spacerów, a także czynności porządkowych i higienicznych. 


Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną im. Jerzego Ciesielskiego nr 4 w Lublinie.

Scroll to Top